Aanpak

We slaan met jou een brug tussen nu en de toekomst en helpen je deze te realiseren. We dagen je uit om te onderzoeken wat echt speelt in jouw domein. Samen met je medewerkers en je stakeholders. We blijven scherp op de betekenis, de zin van dingen. Het gaat om het resultaat en of dat recht doet aan de betekenis. Dat kan het gedachtegoed zijn, de koers of de opdracht.

We stellen de vraag in plaats van het antwoord al te hebben. Samen met jou creëren we een ontwikkellandschap, effectief voor de organisatieontwikkeling en toekomst van jouw organisatie. Opdat er collectief, levend en alle dagen met plezier wordt geleerd!

In de transformatie zijn we in verbinding met de verschillende groepen in de organisatie. We nemen verantwoordelijkheid voor de impact die we samen tot stand brengen. We geloven in de kracht van het collectief. Als je samen iets wilt, komt het er. En meer meningen leiden tot een rijker besluit.

We gaan het ‘echte’ gesprek aan. Zonder schuren geen glans. Om te leren en te ontwikkelen moet je pijn willen lijden of op je smoel durven gaan. We ‘leiden de pijn’. Leggen op tafel wat er onder ligt. We gaan niet uit de weg wat spannend is. We zorgen dat stemmen worden gehoord, talenten ruimte krijgen en er beweging komt.

We focussen op jou en doen er alles aan om je te begrijpen. We richten ons op jou in je functie en op jou als mens. Er is verschil tussen de twee werelden, maar beide zijn persoonlijk. We zijn een vertrouwd ’toevluchtsoord’ om lastige issues te bespreken en geven oprecht aan hoe we er naar kijken. We doen wat we kunnen om aan te sluiten bij de onderliggende vraag.

We hebben jarenlange ervaring in organisatieontwikkeling. Maar als we denken te weten hoe het zit, gaan we ons zorgen maken. Wat in de ene situatie helpt, hoeft niet in een andere situatie de oplossing te zijn. We blijven ons verwonderen, meten de impact van wat we doen en houden onszelf scherp. We gebruiken wetenschappelijke inzichten en verbinden deze met de context van de organisatie en met de inzichten van betrokkenen en onszelf.

De ander mag weten wie we zijn. We hebben geen pretenties en gaan tot het gaatje. We doen waar we goed in zijn en maken waar wat mogelijk is. We genieten van ons vak en dat kun je aan ons zien. We zijn op ons best als we onszelf kunnen zijn. We streven naar perfectie en zien tegelijkertijd de schoonheid van het imperfecte.