Expertise

Visie, strategie en positionering

Het langere termijn doel is helder, maar je twijfelt over de koers. We dagen je uit om in jouw domein te onderzoeken wat echt speelt; wat van écht belang is en met welke risico’s je rekening moet houden. Dat doe je niet alleen en van achter je bureau. We zijn procesbegeleiders en hebben als adviseurs verstand van de inhoud. We geloven in co-creatie met medewerkers en stakeholders, waardoor de wendbaarheid van de organisatie groeit. In de keuzes voor de strategie blijven we scherp op de betekenis van het gedachtegoed. Je creëert een koers die energie geeft, beweging brengt en continuïteit biedt voor klanten en medewerkers van nu en de toekomst.

We kunnen het volgende betekenen:

– herijken van visie, strategie en positionering
– zelf ontwikkelde analyse-instrumenten inzetten die het marktperspectief van een regio of organisatie in beeld brengen. Voor de branches kinderopvang onderwijs hebben we een internetapplicatie ontwikkeld waarmee je in een handomdraai alle informatie vindt over de kinderopvang- en onderwijsaanbieders in je werkgebied: de MarktVerkenner. Gebaseerd op data van de overheid en verrijkt met onze eigen marktkennis.
– organisatieontwikkeling vormgeven voor de nieuwe koers
– implementatie risicomanagement

 

Fusies en organisatiesamenwerking

De motieven zijn duidelijk en je weet waar de samenwerking toe moet leiden. Maar het is geen sinecure om te onderzoeken of de partner bij je past, om samen doelen te realiseren en dit te vertalen in een vorm en structuur. Je zoekt een onafhankelijke en betrouwbare procesbegeleider of projectmanager, die makkelijk schakelt en de blik op ‘vooruit’ heeft. We zorgen voor een helder proces en komen snel tot de kern. We leggen op tafel wat eronder ligt en verbinden mensen, organisaties en belangen met elkaar. We hebben veel ervaring met de invloed van organisatiecultuur in samenwerkingsprocessen en weten hoe je alle betrokkenen meeneemt in je ambitie.

We kunnen hulp bieden ten aanzien van:

– onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden (binnen en buiten de keten)
– begeleiding fusie- en samenwerkingstrajecten
– onderzoek naar en begeleiding van organisatiecultuur in samenwerkingsprocessen
– begeleiding & ontwikkeling naar kindcentra (kinderopvang, onderwijs en andere partners)
– organisatieontwikkeling vormgeven voor de nieuwe organisatie

Leiderschap, individuele ontwikkeling en teamontwikkeling

Je zoekt naar een manier om in de ontwikkeling van je organisatie en samen met je team een volgende stap te zetten. Of je wil in een team of individueel werken aan persoonlijke – en professionele ontwikkeling.

Samen met jou creëren we door het instrument ‘ontwikkellandschap’ een beeld van wat nodig is in de organisatie- of teamontwikkeling. Door eigenaarschap en collectief leren samen te brengen worden bruggen gebouwd. Leerthema’s concretiseren we daarna in activiteiten en werkvormen, aansluitend bij de leerbehoeftes van medewerkers.

We zetten je medewerkers en jou op scherp zodat je voor je klanten realiseert wat je wilt. Onze energie, creativiteit en humor geven ruimte aan het willen leren en aan talent. We gebruiken mentale modellen, simulaties, games, de dagelijkse praktijk en coachen in het hier en nu. Levend leren kun je op wel duizend manieren!

De Impact Monitor gebruiken we om individueel en per team in kaart te brengen welke talenten er nog onbenut zijn. De Impact Monitor bestaat uit diverse digitale metingen (op basis van video’s en opdrachten en stellingen) die samen een beeld geven van het ontwikkelpotentieel. We kunnen deze ook inzetten tijdens het selectieproces van nieuwe medewerkers.

We kunnen van betekenis zijn bij:

– advies over hoe organisatieontwikkeling vorm gegeven kan worden
– maatwerk ontwikkeltrajecten voor directie, managementteam en middenkader
– boardroomcoaching en coaching managementteam
– individuele coaching en teamcoaching
– Impact Monitor: ontwikkelpotentieel meting
Brochure Impact Monitor
Bekijk hier de video

Organisatie-inrichting en besluitvorming

De exacte koers heb je scherp op je netvlies, maar in de organisatie-inrichting is dit nog niet zichtbaar.  Samen met jou en alle betrokkenen onderzoeken we op de verschillende stuurniveaus wat ontwikkelingen betekenen voor de inrichting, sturing en processen. We kijken naar nu en de toekomst en adviseren je over het proces en de inrichting. We zorgen dat hart, hoofd en handen congruent zijn en dat je gedachtegoed op alle niveaus is vertaald. Medewerkers voeren zelf regie, want als je mensen dingen uit handen neemt, laten ze het vallen. Verwachtingen zijn helder en besluiten worden ook echt uitgevoerd. Er wordt meer werk verzet en het kost minder energie, waardoor er ruimte is voor innovatie.

Op dit vlak bieden wij:

– ontwikkelen organisatiestructuur en besluitvorming
– ontwikkelen van (HR) gedachtegoed en implementatie van organisatieontwikkeling
– verbeteren van planning & control
– implementeren van zelf ontwikkeld dashboard om de performance van de organisatie te meten
– scenario’s ontwikkelen

 

Cultuur en transformatieprocessen

Samen met jou herdefiniëren we de uitdaging en richten we ons op de transformatie, zodat  bovenstroom en onderstroom elkaar versterkt in de organisatie. We maken de cultuur helder en zichtbaar en nemen wetenschappelijke inzichten mee in onze ontwikkelingsgerichte en creatieve aanpak. Wat in de ene situatie helpt, kan in een andere situatie frustreren. We hebben de blik op ‘vooruit’ en creëren met jou een verhaal en een context, waarin medewerkers fouten mogen maken.

We blijven ons verwonderen. Mensen willen van nature het juiste doen, maar doen soms toch onverstandige dingen. We gaan tot het gaatje om gedrag te duiden. Wat troebel is wordt helder. We geloven in de kracht van eigenaarschap én het collectief. We creëren ruimte om te experimenteren in denken en doen. En waar aandacht is en alle stemmen worden gehoord, worden regels steeds meer overbodig.

We kunnen het volgende betekenen:
– cultuuronderzoek door veldonderzoek, cultuurmetingen en workshops
– bewustwording van cultuurpatronen en cultuurverschillen
– advies over (cultuur)transformatieprocessen en organisatieontwikkeling

 

Interim-management en project management

We willen weten welke opbrengst voor jou belangrijk is. We starten met een analyse en maken met jou een plan van aanpak, uiteraard met je gedachtegoed en koers als fundament. Een van onze collega’s kijkt met ons mee en onze team is onze sparringpartner. Schaduwmanagement is bij ons vanzelfsprekend.

Op de plek waar iets nieuws of anders wordt gevraagd zijn we op ons best. Een managementopdracht of projectopdracht die meer vraagt dan op de winkel passen. Vandaag realiseren wat morgen nodig is. We maken het liefst ‘van een slak een haas’. Professioneel, betrokken en persoonlijk, dat zijn de kenmerken van onze werkwijze. We doen waar we goed in zijn en maken waar wat mogelijk is. We zijn thuis in de branches kinderopvang, onderwijs en zorg.

We kunnen het volgende bieden:
– Interim-management op directie/bestuurlijk niveau
– Interim-management op MT niveau
– Projectmanagement

Verder lezen over interim-management? Klik hier

Trainingen en workshops

Ben jij  op zoek naar hoe je door individuele- en teamontwikkeling een volgende stap zet in de ontwikkeling van je organisatie? Trainingen en workshops voor managers en stafleden kunnen het ontwikkelingsproces ondersteunen.

In onze visie is reflecteren en voortdurend leren een voorwaarde om als mens en organisatie vitaal te blijven. Met de deelnemers werken we aan persoonlijke ontwikkeling en aan de concrete uitdagingen waar ze voor staan. Dat kan bijvoorbeeld innovatieve dienstverlening of een nieuw organisatie-inrichting zijn. En als organisatie pluk je daar direct de vruchten van!

Bij het ontwikkelen van trainingen gebruiken we het Ontwikkellandschap. Uit onze praktijk blijkt dat het onmisbaar is om verbindingen aan te brengen, bruggen te bouwen tussen mensen (samen leren) en de dagelijkse praktijk en theorie. We brengen verschillende rollen en lagen in de organisatie in dialoog met elkaar. Leren gebeurt in het hier en nu en met de eigen praktijk als onderwerp. De deelnemers zijn voortdurend in interactie en door een aanpak die anders dan anders is; met simulaties en games maken we patronen zichtbaar en bespreekbaar. We mengen ons zowel in de bovenstroom van de organisatie (organisatievisie en – inrichting) als de onderstroom (gedrag). We weten uit ervaring dat dit nodig is om beweging te creëren en als organisatie te groeien.

Vraagstukken waar we onder andere ervaring mee hebben:

– Managers en stafhoofden die vanuit een gezamenlijke visie willen werken aan de volgende stap in leiderschap, ondernemerschap en lef
– Teamleiders in het voortgezet onderwijs die willen leren om teacher leadership zichtbaar te maken in schoolinrichting, cultuur en eigen leiderschap. Meer informatie. 
– Directeuren in het primair onderwijs die de dagelijkse regeldruk willen verminderen en meer bezig willen zijn met de positie en toekomst van hun school
– Teams in een gemeente die elkaar nog meer willen leren vertrouwen en beter met elkaar willen communiceren en samenwerken;
– Managers en staf die een cultuuromslag willen maken naar eigenaarschap
– Managers in de kinderopvang die willen leren hoe ze tot innovatieve dienstverlening kunnen komen en hoe ze deze organiseren
– Organisatie voor voortgezet onderwijs die wil leren hoe ze door een projectmatige aanpak processen in een organisatie kunnen verbeteren
– Managers die hun zakelijk management, het spel en de knikkers, willen verbeteren
– Raad van bestuur en directie van een zorgorganisatie die die de organisatievisie wil doorvertalen naar de samenwerking en het gedrag (cultuur) in het directieteam
– Organisatie in de culturele sector die wil leren en ervaren hoe visie en strategie wordt gevormd en hoe eigen functioneren kan worden herijkt
– Managers in de kinderopvang die willen leren om verschillen in cultuur en beleving tussen kinderopvang en onderwijs te leren duiden en leiding te geven aan samenwerking met het onderwijs

We maken een offerte op maat en we bieden trainingen en workshops op basis van het CRKBO keurmerk vrijgesteld van btw aan.

Opleiding Leerarrangement Kindcentrum van de toekomst

Schoolleiders uit het primair onderwijs en managers in de kinderopvang kunnen een achtdaagse opleiding volgen die zicht specifiek richt op IKC/kindcentrum ontwikkeling: Leerarrangement Kindcentrum van de toekomst.

Leid een kindcentrum met impact!
Schoolleiders in het basisonderwijs en managers in de kinderopvang werken samen aan de ontwikkeling van kindcentra. De eerste stap is een droom en een gezamenlijke ambitie. Voor co-creatie is meer nodig. Schoolleiders en managers leren tijdens deze opleiding samen kindcentra te ontwikkelen. Ze krijgen nieuwe inzichten, ontwikkelen vaardigheden en ervaren door samen te leren. Ze zetten een waardevolle stap in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

De opleiding heeft voor het Schoolleidersregister PO een herregistratiewaarde van 100%.                 

Doorgaande leerlijn voor managers kinderopvang
Voor managers kinderopvang die het schoolleidersdiploma PO willen behalen, hebben we een samenwerking met 1801 waardoor ze middels een EVC procedure vrijgesteld worden voor onderdelen van de opleiding Schoolleider 3.0 van buiten het onderwijs.

Kortdurende masterclasses
Naast deze uitgebreide opleiding bieden we ook op maat (een- of meerdaagse) masterclasses aan die gericht zijn op specifieke thema’s in een kindcentrum.

In-company en more company
We bieden de opleiding Kindcentrum van de toekomst in-company en more company aan. Een in-company traject is een maatwerk traject voor deelnemers uit één organisatie. Een more company opleiding is een maatwerk traject voor meerdere organisaties.

Onze opleidingen en masterclasses zijn dankzij het CRKBO keurmerk vrijgesteld van btw. 

Meer informatie
Bekijk hier de brochure Leerarrangement Kindcentrum van de toekomst.

Dianne Beunk is kernontwikkelaar van de opleiding Leerarrangement Kindcentrum van de toekomst. Bij haar kun je met al je vragen terecht. Je kunt haar bereiken op diannebeunk@bureaukikken.nl of 06 – 508 802 71. Of neem contact op met het secretariaat 0485-346 369 / bureau@bureaukikken.nl.