Expertise

Visie, strategie en positionering

Het langere termijn doel is helder, maar je twijfelt over de koers. We dagen je uit om in jouw domein te onderzoeken wat echt speelt; wat van écht belang is en met welke risico’s je rekening moet houden. Dat doe je niet alleen en van achter je bureau. We zijn procesbegeleiders en hebben als adviseurs verstand van de inhoud. We geloven in co-creatie met medewerkers en stakeholders, waardoor de wendbaarheid van de organisatie groeit. We ontwikkelen samen met jou een proces dat beweging brengt. In de keuzes voor de strategie blijven we scherp op de betekenis van het gedachtegoed. Je creëert een koers die energie geeft en continuïteit biedt voor klanten en medewerkers van nu en de toekomst.

We kunnen het volgende betekenen:

– proces begeleiden waarbinnen de visie wordt herijkt en een nieuwe strategische koers tot stand komt
– organisatieontwikkeling vormgeven voor de nieuwe koers

 

 Samenwerking tussen organisaties

De motieven zijn duidelijk en je weet waar de samenwerking toe moet leiden. Maar het is geen sinecure om te onderzoeken of de partner bij je past, om samen doelen te realiseren en dit te vertalen in een vorm en structuur. Je zoekt een onafhankelijke en betrouwbare procesbegeleider, die makkelijk schakelt en de blik op ‘vooruit’ heeft. We zorgen voor een helder proces en komen snel tot de kern. We leggen op tafel wat eronder ligt en verbinden mensen, organisaties en belangen met elkaar. We hebben veel ervaring met de invloed van organisatiecultuur in samenwerkingsprocessen en weten hoe je alle betrokkenen meeneemt in je ambitie. We zijn specialist in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang en de ontwikkeling van kindcentra. In de afgelopen 10 jaar hebben we specifieke hulpmiddelen en interventies ontwikkeld, zowel voor bestuurders als kindcentra. Voorbeelden zijn gerichte trainingen voor schoolleiders en managers kinderopvang en het Praatbord Kindcentrumontwikkeling. We leiden onder andere medewerkers op om de ontwikkeling van kindcentra te begeleiden. Zo borgen we blijvende ontwikkeling en dat is wat we willen.

We kunnen hulp bieden ten aanzien van:

– begeleiding van samenwerkingstrajecten tussen organisaties (proces, inhoud en relatie)
– begeleiding & ontwikkeling naar kindcentra (kinderopvang, onderwijs en andere partners)
– opleiding van interne kindcentrumcoaches / Praatbordbegeleiders
– onderzoek naar en begeleiding van organisatiecultuur in samenwerkingsprocessen
– organisatieontwikkeling vormgeven voor de samenwerkende organisaties.

Leiderschap, individuele ontwikkeling en teamontwikkeling

Je zoekt naar een manier om in de ontwikkeling van je organisatie en samen met je team een volgende stap te zetten. Of je wil in een team of individueel werken aan persoonlijke – en professionele ontwikkeling.

Samen met jou creëren we door het instrument ‘ontwikkellandschap’ een beeld van wat nodig is in de organisatie- of teamontwikkeling. Door eigenaarschap en collectief leren samen te brengen worden bruggen gebouwd. Leerthema’s concretiseren we daarna in activiteiten en werkvormen, aansluitend bij de leerbehoeftes van medewerkers.

We zetten je medewerkers en jou op scherp zodat je voor je klanten realiseert wat je wilt. Onze energie, creativiteit en humor geven ruimte aan het willen leren en aan talent. We gebruiken mentale modellen, simulaties, games, de dagelijkse praktijk en coachen in het hier en nu. Levend leren kun je op wel duizend manieren!

De Impact Monitor gebruiken we om individueel en per team in kaart te brengen welke talenten er nog onbenut zijn. De Impact Monitor bestaat uit diverse digitale metingen (op basis van video’s en opdrachten en stellingen) die samen een beeld geven van het ontwikkelpotentieel. We kunnen deze ook inzetten tijdens het selectieproces van nieuwe medewerkers.

We kunnen van betekenis zijn bij:

– advies over hoe organisatieontwikkeling vorm gegeven kan worden
– maatwerk ontwikkeltrajecten voor directie, managementteam en middenkader
– boardroomcoaching en coaching managementteam
– individuele coaching en teamcoaching
– Impact Monitor: ontwikkelpotentieel meting
Brochure Impact Monitor
Bekijk hier de video

Organisatie-inrichting en besluitvorming

De exacte koers heb je scherp op je netvlies, maar in de organisatie-inrichting is dit nog niet zichtbaar.  Samen met jou en alle betrokkenen onderzoeken we op de verschillende stuurniveaus wat ontwikkelingen betekenen voor de inrichting, sturing en processen. We kijken naar nu en de toekomst en adviseren je over het proces en de inrichting. We zorgen dat hart, hoofd en handen congruent zijn en dat je gedachtegoed op alle niveaus is vertaald. Medewerkers voeren zelf regie, want als je mensen dingen uit handen neemt, laten ze het vallen. Verwachtingen zijn helder en besluiten worden ook echt uitgevoerd. Er wordt meer werk verzet en het kost minder energie, waardoor er ruimte is voor innovatie.

Op dit vlak bieden wij:

– ontwikkelen van een herijkte organisatiestructuur, vanuit een besturingsfilosofie die past bij je visie en strategie
– ondersteuning bij de ontwikkeling van besluitvorming die past bij de waarden en uitdagingen van je organisatie
– ontwikkelen van (HR) gedachtegoed en implementatie van organisatieontwikkeling

Cultuur en transformatieprocessen

Samen met jou herdefiniëren we de uitdaging en richten we ons op de transformatie, zodat  bovenstroom en onderstroom elkaar versterkt in de organisatie. We maken de cultuur helder en zichtbaar en nemen wetenschappelijke inzichten mee in onze ontwikkelingsgerichte en creatieve aanpak. Wat in de ene situatie helpt, kan in een andere situatie frustreren. We hebben de blik op ‘vooruit’ en creëren met jou een verhaal en een context, waarin medewerkers fouten mogen maken.

We blijven ons verwonderen. Mensen willen van nature het juiste doen, maar doen soms toch onverstandige dingen. We gaan tot het gaatje om gedrag te duiden. Wat troebel is wordt helder. We geloven in de kracht van eigenaarschap én het collectief. We creëren ruimte om te experimenteren in denken en doen. En waar aandacht is en alle stemmen worden gehoord, worden regels steeds meer overbodig.

We kunnen het volgende betekenen:
– cultuuronderzoek door veldonderzoek, cultuurmetingen en workshops
– bewustwording van cultuurpatronen en cultuurverschillen
– advies over (cultuur)transformatieprocessen en organisatieontwikkeling

 

Interim-management en project management

We willen weten welke opbrengst voor jou belangrijk is. We starten met een analyse en maken met jou een plan van aanpak, uiteraard met je gedachtegoed en koers als fundament. Een van onze collega’s kijkt met ons mee en onze team is onze sparringpartner. Schaduwmanagement is bij ons vanzelfsprekend.

Op de plek waar iets nieuws of anders wordt gevraagd zijn we op ons best. Een managementopdracht of projectopdracht die meer vraagt dan op de winkel passen. Vandaag realiseren wat morgen nodig is. We maken het liefst ‘van een slak een haas’. Professioneel, betrokken en persoonlijk, dat zijn de kenmerken van onze werkwijze. We doen waar we goed in zijn en maken waar wat mogelijk is. We zijn thuis in de branches kinderopvang, onderwijs en zorg.

We kunnen het volgende bieden:
– Interim-management op directie/bestuurlijk niveau
– Interim-management op MT niveau
– Projectmanagement

Verder lezen over interim-management? Klik hier

 Trainingen, onderzoekslabs en workshops

Ben jij  op zoek naar hoe je door individuele- en teamontwikkeling een volgende stap zet in de ontwikkeling van je organisatie? Trainingen en workshops voor managers en stafleden kunnen het ontwikkelingsproces ondersteunen.

In onze visie is reflecteren en voortdurend leren een voorwaarde om als mens en organisatie vitaal te blijven. Met de deelnemers werken we aan persoonlijke ontwikkeling en aan de concrete uitdagingen waar ze voor staan. Dat kan bijvoorbeeld innovatieve dienstverlening of een nieuw organisatie-inrichting zijn. En als organisatie pluk je daar direct de vruchten van!

Bij het ontwikkelen van trainingen gebruiken we het Ontwikkellandschap. Uit onze praktijk blijkt dat het onmisbaar is om verbindingen aan te brengen, bruggen te bouwen tussen mensen (samen leren) en de dagelijkse praktijk en theorie. We brengen verschillende rollen en lagen in de organisatie in dialoog met elkaar. Leren gebeurt in het hier en nu en met de eigen praktijk als onderwerp. De deelnemers zijn voortdurend in interactie en door een aanpak die anders dan anders is; met simulaties en games maken we patronen zichtbaar en bespreekbaar. We mengen ons zowel in de bovenstroom van de organisatie (organisatievisie en – inrichting) als de onderstroom (gedrag). We weten uit ervaring dat dit nodig is om beweging te creëren en als organisatie te groeien.

Ten behoeve van de samenwerking tussen basisonderwijs en kinderopvang in kindcentra hebben we een hulpmiddel ontwikkeld: Praatbord Kindcentrumontwikkeling. We leiden Praatbord begeleiders op die in de samenwerkende organisaties een begeleidende rol hebben.  

Vraagstukken waar we expertise in hebben opgebouwd: 

– Schoolleiders en managers kinderopvang m.b.v. training en coaching ondersteunen in de ontwikkeling van een kindcentrum;
– Een- of meerdaagse masterclasses die gericht zijn op specifieke thema’s in een kindcentrum (cultuur en samenwerken, visieontwikkeling, ontwikkelplan)
– Managers en stafhoofden die vanuit een gezamenlijke visie willen werken aan de volgende stap in leiderschap, ondernemerschap en lef;
– Teamleiders in het voortgezet onderwijs die willen leren om teacher leadership zichtbaar te maken in schoolinrichting, cultuur en eigen leiderschap. Meer informatie.
– Directeuren in het primair onderwijs die de dagelijkse regeldruk willen verminderen en meer bezig willen zijn met de positie en toekomst van hun school;
– Teams in een gemeente die elkaar nog meer willen leren vertrouwen en beter met elkaar willen communiceren en samenwerken;
– Managers en staf die een cultuuromslag willen maken naar eigenaarschap;
– Managers in de kinderopvang die willen leren hoe ze tot innovatieve dienstverlening kunnen komen en hoe ze deze organiseren;
– Organisatie voor voortgezet onderwijs die wil leren hoe ze door een projectmatige aanpak processen in een organisatie kunnen verbeteren;
– Managers die hun zakelijk management, het spel en de knikkers, willen verbeteren;
– Raad van bestuur en directie van een zorgorganisatie die die de organisatievisie wil door vertalen naar de samenwerking en het gedrag (cultuur) in het directieteam;
– Organisatie in de culturele sector die wil leren en ervaren hoe visie en strategie wordt gevormd en hoe eigen functioneren kan worden herijkt;
– Managers in de kinderopvang die willen leren om verschillen in cultuur en beleving tussen kinderopvang en onderwijs te leren duiden en leiding te geven aan samenwerking met het onderwijs.

Trainingen en workshops bieden we op basis van het CRKBO keurmerk vrijgesteld van btw aan en we maken een offerte op maat.
We hebben ervaring in het laten accrediteren van trainingen/opleidingen bij het Schoolleidersregister PO.