Expertise

Strategie en positionering

Het langere termijn doel is helder, maar je twijfelt over de koers. We dagen je uit om in jouw domein te onderzoeken wat echt speelt; wat van écht belang is en met welke risico’s je rekening moet houden. Dat doe je niet alleen en vanachter je bureau. We zijn procesbegeleiders en hebben verstand van de inhoud. We geloven in co-creatie met medewerkers en stakeholders, waardoor de wendbaarheid van de organisatie groeit. In de keuzes voor de strategie blijven we scherp op de betekenis van het gedachtegoed. Je creëert een koers die energie geeft, beweging brengt en continuïteit biedt voor klanten en medewerkers van nu en de toekomst.

We kunnen op dit gebied o.a. het volgende betekenen:

  • herijken van strategie, positionering en vertaling in jaarplannen
  • implementatie risicomanagement

Fusies en organisatiesamenwerking

De motieven zijn duidelijk en je weet waar de samenwerking toe moet leiden. Maar het is geen sinecure om te onderzoeken of de partner bij je past, om samen doelen te realiseren en dit te vertalen in een vorm en structuur. Je zoekt een onafhankelijke en betrouwbare procesbegeleider of projectmanager, die makkelijk schakelt en de blik op ‘vooruit’ heeft. We zorgen voor een helder proces en komen snel tot de kern. We leggen op tafel wat eronder ligt en verbinden mensen, organisaties en belangen met elkaar. We weten hoe je samenwerking creëert en alle betrokkenen meeneemt in je ambitie.

Wij kunnen hulp bieden ten aanzien van:

  • onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden (binnen en buiten de keten)
  • begeleiding fusie- en samenwerkingstrajecten
  • begeleiding ontwikkeling naar kindcentra (kinderopvang, onderwijs en andere partners).

Leiderschap en teamontwikkeling

Je zoekt naar een manier om in de ontwikkeling van je organisatie en samen met je team een volgende stap te zetten. Het begint met een goede diagnose en een duidelijk resultaat voor ogen. We ontwikkelen met jou een ontwikkeltraject (van één of meerdere dagen). Daardoor komen niet alleen de direct betrokken medewerkers in beweging, maar álle medewerkers. We zetten je medewerkers en jou op scherp zodat je voor je klanten realiseert wat je wilt. Zonder schuren geen glans. Om te leren, ontwikkelen moet je pijn willen lijden of op je smoel durven gaan. We ‘leiden de pijn’. Onze energie, creativiteit en humor geven ruimte aan het willen leren en aan talent. We gebruiken mentale modellen, de dagelijkse praktijk en we coachen in het hier en nu. Ook in kleine groepen en op individuele basis werken we aan persoonlijke en professionele competentieontwikkeling. Voor nu en de toekomst.

Bureau Kikken kan je bijvoorbeeld ondersteunen bij:

  • maatwerk ontwikkeltrajecten voor directie, managementteam en middenkader
  • boardroomcoaching, managementcoaching, teamcoaching

Organisatie-inrichting en besluitvorming

De exacte koers heb je scherp op je netvlies, maar in de organisatie-inrichting is dit nog niet zichtbaar. Samen met jou en alle betrokkenen onderzoeken we wat ontwikkelingen betekenen voor de inrichting, sturing en processen. We kijken op de verschillende stuurniveaus naar nu en de toekomst en adviseren je over het proces en de inrichting. We zorgen dat hart, hoofd en handen congruent zijn en dat je gedachtegoed op alle niveaus is vertaald. Medewerkers voeren zelf regie, want als je mensen dingen uit handen neemt, laten ze het vallen. Verwachtingen zijn helder en besluiten worden ook echt uitgevoerd. Er wordt meer werk verzet en het kost minder energie, waardoor er ruimte is voor innovatie.

Op dit vlak bieden wij:

  • ontwikkelen organisatiestructuur, – coördinatie en besluitvorming
  • ontwikkelen van (HR) gedachtegoed en implementatie van development instrumenten
  • verbeteren van planning & control

Cultuur- en transformatieprocessen

We starten bij jouw vraag en maken samen met jou en de medewerkers een beeld van waar je nu staat. We blijven ons verwonderen. Mensen willen van nature het juiste doen, maar doen soms toch onverstandige dingen. We gaan tot het gaatje om gedrag te duiden. Wat troebel is wordt helder. Samen met jou herdefiniëren we de uitdaging en richten we ons op de transformatie. We nemen wetenschappelijke inzichten mee in onze ontwikkelingsgerichte en creatieve aanpak. Wat in de ene situatie helpt, kan in een andere frustreren. We hebben de blik op ‘vooruit’ en creëren met jou een verhaal en een context, waarin medewerkers fouten mogen maken. We nemen medewerkers mee in de verandering; in een leercollectief is ruimte om te experimenteren in denken en doen. Waar aandacht is, worden regels steeds meer overbodig. We geloven in de kracht van het collectief en ondernemerschap als bron voor een continu wendbare organisatie.

Interim -en project management

Op de plek waar iets nieuws of anders wordt gevraagd zijn we op ons best. Een management- of projectopdracht die meer vraagt dan op de winkel passen. Vandaag realiseren wat morgen nodig is. We maken het liefst ‘van een slak een haas’. Professioneel, betrokken en persoonlijk, dat zijn de kenmerken van onze werkwijze. We doen waar we goed in zijn en maken waar wat mogelijk is. We willen weten welke opbrengst voor jou belangrijk is. We starten met een analyse en maken met jou een plan van aanpak, uiteraard met je gedachtegoed en koers als fundament. Een van onze collega’s kijkt met ons mee en is onze sparringpartner.

Trainingen en workshops

We ontwikkelen trainingen die qua inhoud en vorm afgestemd zijn op de impact die jij nodig hebt om je uitdagingen te realiseren. We maken een offerte op maat.
We hebben ook een aanbod waar meerdere organisaties op eenzelfde moment gebruik van kunnen maken.

Tweedaagse training Leercollectief Leiderschap in samenwerking
Kinderopvang en onderwijs werken steeds meer met elkaar samen. De droom om het beste voor kinderen te creëren verbindt. Ondanks goede wil, stagneert soms de voorgang. Deelnemers leren verschillen in cultuur en beleving te duiden, hun invloed nog beter in te zetten en leiding te geven aan hun plan om de volgende stap te zetten in de samenwerking.
Bekijk hier de brochure.
Bekijk hier een impressie van het Leercollectief.

Achtdaags Leerarrangement directeur kindcentrum
Leid een kindcentrum met impact!
Een kindcentrum bouw je met velen. Samen iets willen, is de eerste stap. Voor co-creatie is meer nodig. Schoolleiders en managers kinderopvang leren samen kindcentra te ontwikkelen met impact op kinderen en publieke waarde. Ze zetten een waardevolle stap in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het Leerarrangement is geaccrediteerd door het Schoolleidersregister PO en voor deelnemers die het schoolleidersdiploma PO willen behalen, hebben we een samenwerking met MijnID.nu.
Bekijk hier de brochure.

Driedaagse Masterclass Strategie, bedrijfsvoering & financiën
Driedaagse Masterclass voor schoolleiders en managers in de kinderopvang, geaccrediteerd door het Schoolleidersregister PO. Bij het ontwikkelen van een kindcentrum dien je je ook te verdiepen in strategie, bedrijfsvoering & financiën van onderwijs en kinderopvang. Wat valt er te kiezen bij het inrichten van je organisatie? En hoe maak je hierin de juiste keuzes? De praktijk laat zien dat de ene organisatie duidelijk succesvoller is dan de andere. Ligt dat alleen aan de omgevingsfactoren? Wij denken van niet. Volgens ons valt er nog veel te leren en ontdekken in het maken van de juiste afwegingen bij het vertalen van je idealen naar de inrichting en sturing van je bedrijfsprocessen. De Masterclass bestaat uit drie dagen, Intercollegiale consultatie en individuele ondersteuning in het leerproces. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze HBO werk- en denkniveau hebben. Het minimale aantal deelnemers is tien.

De volgende thema’s komen aan de orde:
– Nut en noodzaak van visie en de vertaling naar strategie;
– Inrichting van de organisatie (structuur en processen);
– Wet- en regelgeving, financiering en verdienmodel in kinderopvang en onderwijs;
– Planning & control, effectieve (financiële) sturing en risicomanagement;
– Externe factoren van invloed op de bedrijfsprestaties; het nut van onderzoek.
Als rode draad door de masterclass loopt de ontwikkeling van een business case voor een nieuw op te zetten kindcentrum. Alle inhoudelijke thema’s worden hieraan gekoppeld en deelnemers worden geprikkeld en uitgenodigd om hun visie en standpunt te bepalen en te reflecteren op andere invalshoeken. Daarnaast is er tijd en aandacht voor de eigen praktijksituatie. De deelnemers sluiten de Masterclass af met een Proeve van Bekwaamheid. Het is een criterium gericht interview waarin een portfolio wordt besproken met onder andere voorbeelden van wat is geleerd of ervaren in de eigen werkomgeving en een reflectie op professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Speciaal voor managers in de kinderopvang hebben we daarnaast een Driedaagse Masterclass: Het spel en de knikkers! Ontwikkel je zakelijk management.