Expertise

Visie, strategie en positionering

Het langere termijn doel is helder, maar je twijfelt over de koers. We dagen je uit om in jouw domein te onderzoeken wat echt speelt; wat van écht belang is en met welke risico’s je rekening moet houden. Dat doe je niet alleen en van achter je bureau. We zijn procesbegeleiders en hebben als adviseurs verstand van de inhoud. We geloven in co-creatie met medewerkers en stakeholders, waardoor de wendbaarheid van de organisatie groeit. In de keuzes voor de strategie blijven we scherp op de betekenis van het gedachtegoed. Je creëert een koers die energie geeft, beweging brengt en continuïteit biedt voor klanten en medewerkers van nu en de toekomst.

We kunnen het volgende betekenen:

– herijken van visie, strategie en positionering
– zelf ontwikkelde analyse-instrumenten inzetten die het marktperspectief van een regio of organisatie in beeld brengen. Voor de branches kinderopvang onderwijs hebben we een internetapplicatie ontwikkeld waarmee je in een handomdraai alle informatie vindt over de kinderopvang- en onderwijsaanbieders in je werkgebied: de MarktVerkenner. Gebaseerd op data van de overheid en verrijkt met onze eigen marktkennis.
– organisatieontwikkeling vormgeven voor de nieuwe koers
– implementatie risicomanagement

 

Fusies en organisatiesamenwerking

De motieven zijn duidelijk en je weet waar de samenwerking toe moet leiden. Maar het is geen sinecure om te onderzoeken of de partner bij je past, om samen doelen te realiseren en dit te vertalen in een vorm en structuur. Je zoekt een onafhankelijke en betrouwbare procesbegeleider of projectmanager, die makkelijk schakelt en de blik op ‘vooruit’ heeft. We zorgen voor een helder proces en komen snel tot de kern. We leggen op tafel wat eronder ligt en verbinden mensen, organisaties en belangen met elkaar. We hebben veel ervaring met de invloed van organisatiecultuur in samenwerkingsprocessen en weten hoe je alle betrokkenen meeneemt in je ambitie.

We kunnen hulp bieden ten aanzien van:

– onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden (binnen en buiten de keten)
– begeleiding fusie- en samenwerkingstrajecten
– onderzoek naar en begeleiding van organisatiecultuur in samenwerkingsprocessen
– begeleiding & ontwikkeling naar kindcentra (kinderopvang, onderwijs en andere partners)
– organisatieontwikkeling vormgeven voor de nieuwe organisatie

Leiderschap, individuele ontwikkeling en teamontwikkeling

Je zoekt naar een manier om in de ontwikkeling van je organisatie en samen met je team een volgende stap te zetten. Of je wil in een team of individueel werken aan persoonlijke – en professionele ontwikkeling.

Samen met jou creëren we door het instrument ‘ontwikkellandschap’ een beeld van wat nodig is in de organisatie- of teamontwikkeling. Door eigenaarschap en collectief leren samen te brengen worden bruggen gebouwd. Leerthema’s concretiseren we daarna in activiteiten en werkvormen, aansluitend bij de leerbehoeftes van medewerkers.

We zetten je medewerkers en jou op scherp zodat je voor je klanten realiseert wat je wilt. Onze energie, creativiteit en humor geven ruimte aan het willen leren en aan talent. We gebruiken mentale modellen, simulaties, games, de dagelijkse praktijk en coachen in het hier en nu. Levend leren kun je op wel duizend manieren!

De Impact Monitor gebruiken we om individueel en per team in kaart te brengen welke talenten er nog onbenut zijn. De Impact Monitor bestaat uit diverse digitale metingen (op basis van video’s en opdrachten en stellingen) die samen een beeld geven van het ontwikkelpotentieel. We kunnen deze ook inzetten tijdens het selectieproces van nieuwe medewerkers.

We kunnen van betekenis zijn bij:

– advies over hoe organisatieontwikkeling vorm gegeven kan worden
– maatwerk ontwikkeltrajecten voor directie, managementteam en middenkader
– boardroomcoaching en coaching managementteam
– individuele coaching en teamcoaching
– Impact Monitor: ontwikkelpotentieel meting
Brochure Impact Monitor
Bekijk hier de video

Organisatie-inrichting en besluitvorming

De exacte koers heb je scherp op je netvlies, maar in de organisatie-inrichting is dit nog niet zichtbaar.  Samen met jou en alle betrokkenen onderzoeken we op de verschillende stuurniveaus wat ontwikkelingen betekenen voor de inrichting, sturing en processen. We kijken naar nu en de toekomst en adviseren je over het proces en de inrichting. We zorgen dat hart, hoofd en handen congruent zijn en dat je gedachtegoed op alle niveaus is vertaald. Medewerkers voeren zelf regie, want als je mensen dingen uit handen neemt, laten ze het vallen. Verwachtingen zijn helder en besluiten worden ook echt uitgevoerd. Er wordt meer werk verzet en het kost minder energie, waardoor er ruimte is voor innovatie.

Op dit vlak bieden wij:

– ontwikkelen organisatiestructuur en besluitvorming
– ontwikkelen van (HR) gedachtegoed en implementatie van organisatieontwikkeling
– verbeteren van planning & control
– implementeren van zelf ontwikkeld dashboard om de performance van de organisatie te meten
– scenario’s ontwikkelen

 

Cultuur en transformatieprocessen

Samen met jou herdefiniëren we de uitdaging en richten we ons op de transformatie, zodat  bovenstroom en onderstroom elkaar versterkt in de organisatie. We maken de cultuur helder en zichtbaar en nemen wetenschappelijke inzichten mee in onze ontwikkelingsgerichte en creatieve aanpak. Wat in de ene situatie helpt, kan in een andere situatie frustreren. We hebben de blik op ‘vooruit’ en creëren met jou een verhaal en een context, waarin medewerkers fouten mogen maken.

We blijven ons verwonderen. Mensen willen van nature het juiste doen, maar doen soms toch onverstandige dingen. We gaan tot het gaatje om gedrag te duiden. Wat troebel is wordt helder. We geloven in de kracht van eigenaarschap én het collectief. We creëren ruimte om te experimenteren in denken en doen. En waar aandacht is en alle stemmen worden gehoord, worden regels steeds meer overbodig.

We kunnen het volgende betekenen:
– cultuuronderzoek door veldonderzoek, cultuurmetingen en workshops
– bewustwording van cultuurpatronen en cultuurverschillen
– advies over (cultuur)transformatieprocessen en organisatieontwikkeling

 

Interim-management en project management

We willen weten welke opbrengst voor jou belangrijk is. We starten met een analyse en maken met jou een plan van aanpak, uiteraard met je gedachtegoed en koers als fundament. Een van onze collega’s kijkt met ons mee en onze team is onze sparringpartner. Schaduwmanagement is bij ons vanzelfsprekend.

Op de plek waar iets nieuws of anders wordt gevraagd zijn we op ons best. Een managementopdracht of projectopdracht die meer vraagt dan op de winkel passen. Vandaag realiseren wat morgen nodig is. We maken het liefst ‘van een slak een haas’. Professioneel, betrokken en persoonlijk, dat zijn de kenmerken van onze werkwijze. We doen waar we goed in zijn en maken waar wat mogelijk is. We zijn thuis in de branches kinderopvang, onderwijs en zorg.

We kunnen het volgende bieden:

  • Interim-management op directie/bestuurlijk niveau
  • Interim-management op MT niveau
  • Projectmanagement

Verder lezen over interim-management? Klik hier

Trainingen, masterclasses en opleidingen

We ontwikkelen trainingen die qua inhoud en vorm afgestemd zijn op de impact die jij nodig hebt om je uitdagingen te realiseren. We maken een offerte op maat en alle opleidingen en trainingen kunnen we BTW-vrij aanbieden. We hebben ook een aanbod waar meerdere organisaties op eenzelfde moment gebruik van kunnen maken (open aanbod).

Voor het basisonderwijs en de kinderopvang hebben we voor schoolleiders en managers een speciaal aanbod voor de IKC/kindcentrum ontwikkeling: achtdaagse opleiding voor leidinggevenden van een kindcentrum, een tweedaags Leercollectief en eendaagse Masterclasses. De inhoud en vorm van de Masterclasses maken we samen met jou passend bij de behoefte van je organisatie. Meer informatie? Bel met 0485-346 369 of e-mail naar bureau@bureaukikken.nl

Achtdaags Leerarrangement kindcentrum van de toekomst
Leid een kindcentrum met impact!

Schoolleiders in het basisonderwijs en managers in de kinderopvang werken samen aan de ontwikkeling van kindcentra. De eerste stap is een droom en een gezamenlijke ambitie. Voor co-creatie is meer nodig. Schoolleiders en managers leren tijdens deze opleiding samen kindcentra te ontwikkelen. Ze krijgen nieuwe inzichten, ontwikkelen vaardigheden en ervaren door samen te leren. Ze zetten een waardevolle stap in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. De opleiding heeft voor het Schoolleidersregister PO een herregistratiewaarde van 100%. Voor managers kinderopvang die het schoolleidersdiploma PO willen behalen, hebben we een samenwerking met MijnID.nu / Interstudie waardoor ze middels een EVC procedure vrijgesteld worden voor onderdelen van de Opleiding Schoolleiders van Betekenis.

We bieden deze opleiding in-company aan en daarnaast starten we in januari en september opleidingsgroepen op diverse plaatsen (open aanbod). Wil je meer weten over in-company mogelijkheden of wanneer de eerstvolgende opleidingsgroep start, bel naar telefoonnummer 0485-346 369 of e-mail naar bureau@bureaukikken.nl
Bekijk hier de video.
Bekijk hier de brochure.
Direct aanmelden

Tweedaagse training Leercollectief Leiderschap in samenwerking
Kinderopvang en onderwijs werken steeds meer met elkaar samen. De droom om het beste voor kinderen te creëren verbindt. Ondanks goede wil, stagneert soms de voorgang. Deelnemers leren verschillen in cultuur en beleving te duiden, hun invloed nog beter in te zetten en leiding te geven aan hun plan om de volgende stap te zetten in de samenwerking.
Bekijk hier de brochure.

Bekijk hier een impressie van het Leercollectief.

Driedaagse Masterclass Strategie, bedrijfsvoering & financiën
Voor schoolleiders en managers in de kinderopvang

Bij het ontwikkelen van een kindcentrum dien je je ook te verdiepen in strategie, bedrijfsvoering & financiën van onderwijs en kinderopvang. Wat valt er te kiezen bij het inrichten van je organisatie? En hoe maak je hierin de juiste keuzes? De praktijk laat zien dat de ene organisatie duidelijk succesvoller is dan de andere. Ligt dat alleen aan de omgevingsfactoren? Wij denken van niet. Volgens ons valt er nog veel te leren en ontdekken in het maken van de juiste afwegingen bij het vertalen van je idealen naar de inrichting en sturing van je bedrijfsprocessen.
De masterclass is op één thema (Regie en strategie) geaccrediteerd door het Schoolleidersregister PO. We bieden deze masterclass in-company aan en ook als open aanbod. Interesse? Stuur een e-mail bureau@bureaukikken.nl of bel ons 0485-346 369
Meer informatie in de brochure.

Speciaal voor managers in de kinderopvang hebben we daarnaast een Driedaagse Masterclass: Het spel en de knikkers! Ontwikkel je zakelijk management. Interesse? Stuur een e-mail bureau@bureaukikken.nl of bel ons 0485-346 369.

 

 

 

 

 

Aanmelden voor Da’s kikken!

Ontvang enkele keren per jaar inspirerende content