Team

Henriëtte Kikken MBA CMC

Henriëtte Kikken MBA CMC

algemeen directeur

Ik verleg graag mijn grenzen en blijf me verwonderen

Ik ben een maatschappelijk geëngageerd en impact gedreven organisatie ontwikkelaar. Adviseur, procesbegeleider, trainer en (boardroom)coach met veel ervaring met de thema’s: strategie, (organisatie)samenwerking, cultuur en leiderschap, organisatie inrichting en transformatie.

Certified Management Consultant met een bedrijfskundige en een sociaal maatschappelijke basis. Ik gebruik antropologische kennis en ervaring en de ontwikkelingsgerichte dialoog. Stappen zetten in het hier en nu. Gedachtegoed en gedrag echt betekenis geven. Ook in alles wat Bureau Kikken doet. Praten én in praktijk brengen, met vallen en weer opstaan. In ontwikkeling om impact te blijven creëren.

Mijn lat ligt hoog en mijn glas is halfvol. Ik ga de diepte in en ben confronterend wanneer het nodig is. Ik ben op m’n best wanneer transformatie energie, daadkracht en natuurlijk leiderschap vraagt. Vanuit vertrouwen beweging creëren. Creatief, veelkleurig, grensverleggend en ondernemend.

Ik verleg graag mijn grenzen en blijf me verwonderen. In Congo probeer ik in het klein de wereld een beetje beter te maken (www.bondeko.nl).

henriettekikken@bureaukikken.nl
06-51711380

Dianne Beunk MSc

Dianne Beunk MSc

organisatie ontwikkelaar

Of we vinden een weg, of we maken er één

Ik ben als organisatie ontwikkelaar graag bezig met het creëren van beweging en het vinden van creatieve oplossingen voor complexe vraagstukken. Dit met als doel mensen en organisaties te stimuleren het beste van zichzelf te geven. Ik geloof in het bundelen van krachten, in het samen onze organisaties mooier maken. Ik voel me verbonden met organisaties waarin wordt gewerkt vanuit een maatschappelijke missie, zoals onderwijs, kinderopvang en de culturele sector.

In mijn rol van adviseur, trainer, coach en procesbegeleider daag ik uit en zoek ik graag grenzen op. Het mag schuren, dat is vaak nodig om te komen tot dieper leren en groeien. Ik maak beperkende onderstromen in een organisatie zichtbaar en bespreekbaar en zet ze vervolgens als middel om te komen tot vernieuwing.

Thema’s als cultuurverandering, innovatie, transformatie, (vitaal) leiderschap, visieontwikkeling, samenwerking en teamleren passen bij mij. Ik ben intuïtief, verbindend en ik kan goed analyseren. Ik heb een focus op leren en laten leren. Door mijn achtergrond als psycholoog en vitaloog ® ben ik gericht op werken aan het vergroten van de vitaliteit van mensen, teams en organisaties. Het werkt beter als de energie weer stroomt!

Ik ben ondernemend en ik probeer graag dingen uit. Ik hecht waarde aan ethiek, met elkaar het goede doen in concrete situaties.

diannebeunk@bureaukikken.nl
06-50880271

Bas Vermeulen Drs

Bas Vermeulen Drs

organisatie ontwikkelaar

Zonder vallen en opstaan leert niemand lopen

Met een achtergrond als bedrijfskundige ben ik altijd erg benieuwd hoe zaken georganiseerd zijn. Waar wil men naar toe en wat maakt dat mensen in de organisatie ertoe bijdragen om dat te bereiken. Vanuit enthousiasme en met humor probeer ik als organisatie ontwikkelaar het verschil te maken bij de opdrachtgever. En niets geeft meer voldoening dan wanneer zo’n organisatie uiteindelijk weer beter functioneert en zelf in staat is de vervolgstappen te zetten.

Vanuit een maatschappelijke betrokkenheid verdiep ik me in het vraagstuk wat zich aandient. En daarbij sta ik stil bij de vraag achter de vraag. Ik houd van een gedegen en pragmatische oplossing, waar de organisatie mee vooruit kan. De lat ligt hoog en professionaliteit en vakmanschap staat voorop. Praktijkervaring en gezond verstand is één, maar op feiten gebaseerd onderzoek is daar een waardevolle aanvulling op. Ik verdiep me dan ook graag in actuele inzichten die relevant zijn voor ons vakgebied als organisatie ontwikkelaar.

 

basvermeulen@bureaukikken.nl
06-14128578

Anne-Marie van den Dungen

Anne-Marie van den Dungen

organisatie ontwikkelaar

Vanuit de kern naar ontwikkeling

Ik ben een gedreven organisatie ontwikkelaar. Vanuit verschillende rollen, als adviseur, interim-directeur/manager, trainer of coach, maak ik mij sterk om organisaties en de mensen die daar werken krachtiger te maken.

Onderzoekend naar wat de basis is, werk ik samen met de betrokkenen aan het leggen van verbinding met de visie en met elkaar. Vanuit de visie wordt de ontwikkeling ingezet. Dat doe ik op een creatieve, gestructureerde, resultaatgerichte manier, altijd met passie en warmte.

Open en eerlijk werken, niets mooier maken dan het is, maar wel respect voor de mens en voor wat door hen tot nu toe is opgebouwd. Ik zorg voor blijvende verbetering en zorg dat de ontwikkeling wordt verankerd in de organisatie.

Ontwikkeling is mijn levensmotto, leergierigheid een tweede natuur. Daarom werk ik graag in verschillende organisaties in verschillende situaties. Mezelf ontwikkel ik graag door opleiding, training en door te sparren met vakgenoten.

annemarievandendungen@bureaukikken.nl
06-14821863

Lies Bongers Msc

Lies Bongers Msc

organisatie ontwikkelaar

Volg je ontwikkelingen of ontwikkel je je zelf?

Energiek en gedreven kijk ik als organisatie ontwikkelaar naar professionals en organisaties. Onderzoeken door te kijken, te voelen, vragen te stellen en verbanden te zoeken. Mijn kennis en kwaliteiten zet ik in als adviseur, coach, trainer en procesbegeleider. Thema’s die mij het meest uitdagen zijn sector-overstijgende samenwerking en organisatieontwikkeling.

Als organisatiekundige met een achtergrond in pedagogisch management en coaching heb ik aandacht voor organisaties in de volle breedte. Oog voor de omgeving, de organisatie en ieder individu ín die organisatie. Steeds probeer ik verbanden te leggen tussen het brede, complexe beeld, gecombineerd met alle ontwikkelingen die de organisatie raken.

Met kritische reflectie, het aangaan van nieuwe uitdagingen en afwisseling in mijn werk draag ik zorg voor mijn scherpe blik op organisaties. Voor mijn professionele ontwikkeling betekent dat een combinatie van mijn werk vanuit Bureau Kikken met een functie als Procescoördinator van Gezonde Kindcentra. In deze functie benut ik mijn kwaliteiten als procesbegeleider in een onderzoek van Universiteit Maastricht naar de implementatie van gezonde kindcentra.

liesbongers@bureaukikken.nl
06-31241185

Liesbeth Nap

Liesbeth Nap

organisatie ontwikkelaar

Het onzichtbare zichtbaar, het onbesprokene bespreekbaar

Ik ben een creatieve en energieke ontwikkelaar met een toegankelijke, mensgerichte en verbindende grondhouding. Gedreven om blijvende impact te creëren binnen maatschappelijk relevante ondernemingen.

Adviseur, interim-directeur, procesbegeleider, trainer en coach. Brede ervaring op het terrein van strategie, procesmanagement, transformatie, organisatie (her) inrichting, leiderschap en klantgerichte waardecreatie.

Ik stel me open en onderzoekend op, ga altijd op zoek naar het verhaal achter het verhaal. Ik combineer een sterke intuïtie met een snelle en scherpe analyse. Ik communiceer gemakkelijk, direct en helder; ondersteund door een niet te missen non-verbale communicatie. Ik handel vanuit respect en in verbinding met de gesprekspartner en maak het onzichtbare zichtbaar en het onbesprokene bespreekbaar. Resultaat gedreven, samenwerkingsgericht, flexibel en standvastig. Mijn vakkennis blijf ik ontwikkelen door afwisselende en uitdagende opdrachten te combineren met gedegen universitaire opleidingen en kritische reflectieve gesprekken met mijn collega’s.

liesbethnap@bureaukikken.nl
06-30630394

Aanmelden voor Da’s kikken!

Ontvang enkele keren per jaar inspirerende content