Leidinggeven aan de ontwikkeling van een kindcentrum is complex. In het ontwikkelingsproces moet je aandacht hebben voor veel onderwerpen. ‘Met alleen een bord aan de muur, ben je nog geen kindcentrum!’, zo zuchtte een bestuurder onlangs. Dat klopt, maar hoe kom je daar dan wel? Hoe maak je keuzes? Naast het werken aan een gezamenlijke cultuur en gelijkwaardigheid, is er ook oog nodig voor het proces, de verschillende belangen, de organisatie van de samenwerking én de inhoud van de samenwerking in het kindcentrum. Samen met een aantal organisaties in de kinderopvang en het onderwijs hebben we deze abstracte begrippen verhelderd. We hebben de kindcentrumontwikkeling verdeeld in acht ontwikkellijnen en per ontwikkellijn vier fases beschreven: apart, afstemmen, samen creëren en samen verantwoordelijk. Per ontwikkellijn bespreek je in welke fase je je nu bevindt (Nu) en wat je ambitie (Morgen) is op korte en op lange termijn. Ben je al aan het afstemmen? Of wellicht al samen aan het creëren? Elke ontwikkellijn loop je langs. Je krijgt hierdoor een rijk beeld over de samenwerking en wat je al hebt bereikt en helder zicht op de volgende stappen.

Acht ontwikkellijnen

  1. Visie & kindcentrumplan
  2. Pedagogische – & didactische visie en aanpak
  3. Kindcentrumorganisatie
  4. Ondersteuningsstructuur t.b.v. het kind.
  5. Medezeggenschap & educatief partnerschap
  6. Middelen
  7. Kwaliteit & veiligheid
  8. Communicatie

 

Hulpmiddel IKC

Nu, Morgen en een plan

Je gebruikt het Praatbord in gesprek met je samenwerkingspartner in drie rondes. Op het Praatbord geef je met bijgevoegde stickers per ontwikkellijn Nu en Morgen aan. En daarna bepaal je met welke ontwikkellijn(en) je op korte termijn aan de slag gaat en hoe je dat gaat doen. Welke ontwikkellijn(en) zijn de sleutel voor een volgende stap in de kindcentrumontwikkeling? Welke ontwikkellijnen kunnen elkaar versterken? Wat is haalbaar en realistisch?

Levend hulpmiddel

Het Praatbord is een levend instrument. Het is een grote sticker (om eventueel ergens op te plakken) en je kunt er met een whiteboardstift op schrijven. Hang hem op een zichtbare plek, zodat je de voortgang kan blijven monitoren. Het idee is dat je minimaal elk jaar opnieuw er mee aan de slag gaat. De uitleg, de stickers en de ontwikkellijnen per fase vind je uitgewerkt in een boekje. Wanneer er meerdere kindcentra in ontwikkeling zijn in een organisatie, creëer je door het Praatbord een gezamenlijke taal, waardoor de organisatie de ontwikkeling nog beter kan monitoren en ondersteunen!

Wil je direct aan de slag aan de slag met het Praatbord? Het Praatbord kindcentrumontwikkeling kost 220 euro excl. BTW en incl. verzendkosten. Je krijgt dan een Praatbord, twee boekjes met de handleiding en 1 uur online voorbereiding met een organisatieontwikkelaar van Bureau Kikken.

Basistraining voor Praatbordbegeleiders

Wanneer je in je organisatie Praatbord gesprekken gaat begeleiden, is het fijn wanneer je meer weet over de achtergronden en het gebruik van het Praatbord. We hebben hiervoor een interessante basistraining ontwikkeld. Voor de brochure van de klik hier. Je leest er meer over de inhoud en hoe deze door deelnemers wordt gewaardeerd.
De eerstvolgende data voor deze training zijn:
– donderdag 10 oktober 2024; inschrijven kan via deze link
– woensdag 12 februari 2025; inschrijven kan via deze link
– dinsdag 20 mei 2025; inschrijven kan via deze link

Kijk ook eens bij onze verdiepende trainingen voor begeleiders van kindcentra!

Meer weten over de trainingen of wil je een Praatbord bestellen? Neem contact op met Henriëtte Kikken I 06-51711380.

Het Praatbord Kindcentrumontwikkeling werd ontwikkeld door de inzet en inspiratie van OZHW, Yes! Kinderopvang, WIJ de Venen, FloreoKids en SKL. Over het prototype kregen we onder andere feedback van kindcentra van SKR, PCPO Barendrecht-Ridderkerk, Lucas Onderwijs, DAK en 2Samen. Dank jullie wel voor de tips!