Annette Wiesman (Management Kinderopvang, 2019) interviewde onder andere onze collega Bas Vermeulen over de toename van fusies en overnames in de kinderopvang. Fusies en acquisities zijn het gevolg van veranderingen in en rond de branche. Met name in een stedelijke omgeving zien we dat organisaties elkaar opzoeken. Soms als gevolg van IKK druk of onderhandelingen met het onderwijs, zo geeft Bas aan. De vraag, is groter altijd beter?, komt ook aan de orde. En ook het thema behoud van identiteit. Kortom, een zeer lezenswaardig artikel voor directie, bestuurders en toezichthouders in de kinderopvang en het basisonderwijs die nadenken over schaalvergroting.