Cultuurontwikkeling in organisaties

‘Directeuren en managers denken dat het gaat om andere afspraken over budgetten. Het gaat niet om geld, maar om hoe we er mee omgaan’! Een quote van een bestuurder in een onderwijsorganisatie. We praten in organisaties vaak over hetgeen aan de oppervlakte ligt. Over afspraken die weer niet zijn nagekomen. Gedrag dat ons verrast of waar we ons soms aan ergeren. En dan denken we dat ‘het anders wordt’ wanneer we nieuwe regels uitvaardigen. Tsja… Wanneer je de betekenis van gedrag in organisaties onvoldoende ‘doorvoelt’, is de kans groot je met nieuwe afspraken niets opschiet.

Edgar Schein, ‘organisatiecultuur goeroe’, inmiddels 91 jaar, werd in 2014 geïnterviewd https://youtu.be/4Fw5H7GWzog Diep graven en doorgronden is zijn credo. Cultuur komt altijd ergens vandaan. Het is of was óóit functioneel. Alles heeft een reden, dus betekenis (gehad). Externe aanpassing en interne afstemming zijn de motoren van cultuurontwikkeling. Cultuur verandert, omdat de wereld om ons heen verandert. Wij kiezen hoe we daarmee omgaan en hoe we in de organisatie met elkaar omgaan. In gesprek zijn over elkaars historie en context en over wat je belangrijk vindt. Dat is werken, hard werken… Elke dag kun je dingen anders aanpakken, je anders gedragen. Daarmee zorg je samen dat ‘het echt anders wordt’, je cultuur ontwikkelt. En dat is inspirerend!

#onderstroom #cultuur #organisatieontwikkeling #verandermanagement #samenwerking #Schein #verandering #leiderschap