In gesprek met Bas Vermeulen.

De MarktVerkenner is eind 2020 geïntroduceerd door Bureau Kikken. Het is een handzaam dashboard voor meer informatie over vraag en aanbod in de markt voor kinderopvang en primair onderwijs. Klanten werken er al een aantal maanden mee. We vroegen Bas Vermeulen hoe de introductie van de MarktVerkenner is verlopen en wat de eerste ervaringen van klanten zijn.

Hoe is de MarktVerkenner door de markt ontvangen?

‘We kunnen niet anders zeggen dan dat de MarktVerkenner heel positief is ontvangen. We werken nog aan een bredere bekendheid in de sector, maar de klanten voor wie we het product presenteren, geven zonder uitzondering aan dat ze het een bijzonder mooi dashboard vinden. Ze zien duidelijk voordelen omdat het met de hand verzamelen van deze informatie veel tijd en inspanning vergt. Maar ze zijn vooral ook verbaasd over de inzichten die ze kunnen halen uit het dashboard. Kortom een succesvolle start van een veelbelovend product!’

Wie maken er vooral gebruik van de MarktVerkenner?

‘De vraag van de meeste klanten begint op de afdeling marketing of bij de Controller. Die is op zoek naar objectieve marktcijfers om de aantrekkelijkheid van de markt op wijkniveau te kunnen beoordelen. Wanneer deze inzichten gedeeld worden ontstaat er vaak bredere belangstelling vanuit de organisatie. In het MT-overleg vervangt de MarktVerkenner de traditionele plattegrond met de vlaggetjes. De directeur-bestuurder gebruikt het dashboard om de Raad van Toezicht te laten zien hoe de markt eruit ziet. Regio- en clustermanagers gebruiken meestal een eigen account, waarmee ze informatie over hun lokale markt opvragen.’

Op welke manier vertalen klanten de informatie uit de MarktVerkenner naar hun marktanalyse?

‘Dit is zeker een belangrijk aspect. Een dashboard kan veel nuttige informatie opleveren, maar de klant moet zelf de cijfers interpreteren en conclusies trekken. We zien dat klanten hier heel verschillend mee omgaan. De ene klant heeft er ook meer ervaring mee dan de andere. Sommige -vaak wat grotere- klanten maken al per wijk of buurt een marktanalyse die inzicht geeft in de aantrekkelijkheid van de markt en wat de eventuele groeiverwachtingen zijn. Die analyses zijn vaak goed. Maar het is een uitdaging om regio- en clustermanagers dergelijke documenten met veel tabelletjes, cijfers en grafieken actief te laten gebruiken  bij hun dagelijkse beslissingen. Andere klanten zijn voor een specifiek (investerings-)vraagstuk op zoek naar relevante marktinformatie. Zo was één van de klanten van de MarktVerkenner door het onderwijsbestuur gevraagd om in een wijk met een krimpend leerlingenaantal te investeren in een nieuwe BSO-locatie. Ze wisten met behulp van de MarktVerkenner een andere wijk te identificeren die wel groeipotentie had. En zo konden ze voorstellen aan het onderwijsbestuur om te helpen in de krimpwijk, mits ze ook in de andere wijk toegang tot de markt zouden krijgen.’

Welke nieuwe ontwikkelingen kunnen we nog verwachten?

‘Eénmaal geïnspireerd door de informatie uit de MarktVerkenner, hebben we vaak interessante gesprekken met klanten over aanvullende informatiewensen. Klanten geven aan dat ze behoefte hebben aan specifieke informatie over aanbieders in de markt, zoals openingstijden, onderscheidende kenmerken, tarieven, etc. Op dit moment onderzoeken we hoe we dergelijke informatie toe kunnen voegen aan de MarktVerkenner. En daarnaast zal op korte termijn nieuwe informatie uit de gemeentelijke administraties opgenomen worden, met informatie over het pand van elke aanbieder, zoals oppervlakte, bouwjaar, vergunningsstatus, etc. En tot slot wordt er hard gewerkt om meer sociaal-demografische informatie over woonwijken te ontsluiten, die een nog betere indruk geven van de vraag en behoefte aan kinderopvang en basisonderwijs.’