‘Toen het woord fusie viel, hingen ze in de gordijnen’

We zijn in gesprek met twee bestuurders van samenwerkende organisaties. De bestuurders zijn ontdaan en meer dan verrast dat hun plannen om nog intensiever te gaan samenwerken door de Raden van Toezicht niet met gejuich zijn ontvangen. ‘Toen het woord fusie viel, hingen ze in de gordijnen!’

Gevoel én ratio

Het aangaan van een intensieve samenwerking of (bestuurlijke)fusie kan voor bestuurders zo vanzelfsprekend zijn en ‘goed voelen’, dat een belangrijke stap wordt overgeslagen. Om onderbouwde besluiten te kunnen nemen is een rationeel en gestructureerd proces met toezichthouders/directie en management in de eigen organisatie noodzakelijk. Toezichthouders hebben vaak een ‘denkachterstand’ én een belangrijke rol in het vervolg. De uitkomsten van dit eigenstandig proces vormen het fundament waar de intensieve samenwerking/fusie op wordt gebouwd.

Heb jij je deze vragen al gesteld?

Past een verregaande samenwerking/(bestuurlijke)fusie in de huidige koers? Of is het nodig om eerst vanuit ondernemingsperspectief de organisatievisie en – strategie te herzien? Wat zijn onze motieven? Hebben bestuur, toezichthouders en management daar eenzelfde beeld over? Wat willen we concreet met de intensieve samenwerking realiseren? Welke zijn de risico’s? En wat is het nut en de noodzaak? Zijn er zaken die we niet willen opgeven of beslist willen realiseren?

Zorgvuldig proces

Bij het samenwerken zijn een gezamenlijke ambitie, win-win, vertrouwen in elkaar en gezamenlijke werkwaarden belangrijke voorwaarden. Alleen een goed gevoel is echter niet genoeg. Een intensieve samenwerking is een belangrijke strategische keuze die je niet over een nacht ijs wil nemen. Het besluit moet passen in de strategie en een middel zijn om de organisatieambitie te realiseren. Zorg voor een zorgvuldig en transparant proces met alle stakeholders. Gevoel én ratio zijn beide belangrijk. En bepaal de (juridische) samenwerkingsvorm ((bestuurlijke)fusie, holding, personele unie etc.) pas wanneer je weet wat je wilt bereiken met de samenwerking. En ja, zo houd je alle stakeholders uit de gordijnen!