Het beste voor kinderen.

Er komt nogal wat op je af wanneer je leiding geeft in een kindcentrum. De ontwikkeling van de samenwerking in het kindcentrum vraagt elke dag (weer opnieuw) aandacht en is nooit ‘klaar’. De kinderen verdienen elke dag het beste onderwijs en de beste kinderopvang. Je bent echter ook aan zet om na te denken over de toekomst van het kindcentrum op langere termijn. Je wil tenslotte zoveel mogelijk kinderen bereiken in een kindcentrum dat (financieel) gezond is en blijft. Als leider ben je bezig met vandaag én met overmorgen.

Ondernemend perspectief.

Bij het nadenken over overmorgen stel je je vragen over de ontwikkelingen in het werkgebied van je kindcentrum, Denk aan demografische ontwikkelingen, wijk/postcode van huidige ouders, andere aanbieders van onderwijs en kinderopvang, kwaliteit van de kindontwikkeling, tevredenheid van ouders, behoeftes van ouders, etc. In essentie wil je weten hoe de aansluiting is tussen hetgeen je in het kindcentrum aanbiedt en de behoeftes in de wijk en van de ouders. De leider van een kindcentrum kijkt ook vanuit een ondernemend perspectief. Is er op termijn meer aanbod of juist ander aanbod nodig? Hoe kun je zorgen dat je voor zo veel mogelijk kinderen een passend dagarrangement biedt en kunt blijven bieden? Welke keuzes heb je daarbij? En op basis waarvan maak je die?

Dilemma.

Elke dag sta je voor het dilemma: besteed ik m’n tijd aan vandaag of aan overmorgen? Die afweging maak je vaak niet bewust. Je gaat vervanging regelen of een ouder te woord staan. Je bent actief in het hier en nu. Om na te denken over de toekomst van je kindcentrum zul je jezelf (en anderen) een aantal vragen moeten stellen (onderzoek doen). Wanneer je weet welke vragen dat zijn en de juiste cijfers voorhanden zijn, zul je merken dat het makkelijker en leuker wordt om aandacht te hebben voor overmorgen.

Onderzoek met de juiste vragen en cijfers.

Onlangs hebben Bas Vermeulen en Henriëtte Kikken op de Themadag voor de VNK over dit thema een managementgame verzorgd. In drie groepen waren deelnemers aan de slag met een casus over een fictief dalton kindcentrum. Na een grondige analyse van de huidige situatie, met behulp van het instrument MarktVerkenner, kregen ze de vraag voorgelegd waar ze binnen 1-3 jaar 100.000 euro in wilden investeren. Hoe ziet het investeringsplan eruit? En hoe onderbouw je dit naar je bestuurder? De pitches van de groepen tot slot, waren overtuigend en getuigden van een goed analyse en het belang van inzicht in behoeftes van (potentiële) ouders! Door de tijd te nemen voor onderzoek, kwam overmorgen ineens een stukje dichterbij!