Een driedaagse Masterclass over bedrijfsvoering, specifiek voor managers in de kinderopvang.
De praktijk laat zien dat de ene organisatie succesvoller is dan de andere. Ligt het alleen aan omgevingsfactoren? Wij denken van niet. Idealen vertalen naar inrichting, bedrijfsvoering en financiën is een kunst en een spel. Wij leren managers kinderopvang sturing te geven aan bedrijfsvoering.
Als rode draad door de opleiding werken managers aan een business case voor een nieuw op te zetten locatie. Alle inhoudelijke thema’s, zoals strategie, processen, verdienmodellen, financiële sturing en risicomanagement, komen hierin aan bod. Managers worden geprikkeld om te reflecteren en hun visie en standpunt te bepalen. Aan de hand van tussentijdse opdrachten wordt het geleerde toegepast op de eigen werksituatie. Managers leren het spel met de knikkers en ontwikkelen hun zakelijke management.
Bureau Kikken is expert in financiële sturing en bedrijfsvoering in de kinderopvang. Wij ontwikkelen een masterclass die qua inhoud en vorm afgestemd is op de impact die jij nodig hebt om je uitdagingen te realiseren. Wil je hier meer over weten? Bel naar Bas Vermeulen 06-14128578 of Henriëtte Kikken 06-51711380. https://www.bureaukikken.nl/team/