Dat er geleerd wordt in organisaties staat buiten kijf. Luister en kijk naar hoe je van individueel leren tot samen leren komt. En hoe je met behulp van het ontwikkellandschap, op een hoger abstractieniveau leren van en in organisaties monitort. Want welke ontwikkeling heb jij in je organisatie nodig? Welke brug heeft in je organisatie extra aandacht nodig?

Klik op onderstaande link:

https://www.youtube.com/watch?v=x5dmdX6J3qk