In gesprek met organisatieontwikkelaar Dianne

Wie is Dianne?

Ik ben 48 jaar, ik woon met mijn man, onze 2 kinderen en hond Donna in Houten.

Of we vinden een weg, of we maken er een

Deze quote geeft weer hoe ik in het leven sta. Altijd bereid om in mogelijkheden te denken, ook als het even vies tegen zit. En ik geniet er enorm van als het goed gaat. Ik ben een optimistisch mens, dus.

Wat houdt je bezig in deze verwarrende en onzekere coronatijd?

Wat ik zie is dat deze tijd naast veel verwarring en onzekerheid ook veel mooie initiatieven ontstaan. Organisaties gooien het over een andere boeg. Onderwijs blijkt bijvoorbeeld zeer snel in staat om onderwijs op afstand te verzorgen en toch in verbinding te blijven met leerlingen. Kinderopvang biedt allerlei ondersteuning en flexibele opvang aan om mensen met een vitaal beroep van dienst te zijn. Hoteleigenaren verhuren kamers aan mensen die thuis niet rustig kunnen werken. En ga zo maar door. Het is mooi om al die ontwikkelenergie vrij te zien komen. En dat is ook nodig om deze crisis straks als maatschappij te kunnen overleven. Het bevestigt mij ook in het beeld dat organisaties adaptief moeten zijn, willen zij een grote verandering als deze overleven. Deze coronacrisis zal diep ingrijpen in onze maatschappij, niet alleen de komende maanden. De gevolgen zijn denk ik het komende decennium nog voelbaar. Dat vraagt om reflectie. Om teruggaan naar “de bedoeling”. Om verandering van visie en strategie. Om nieuw ander leiderschap. Ik hoop dat we allemaal de tijd gebruiken om terug te keren naar wat er wezenlijk toe doet. Voor onszelf als individu, voor organisaties waarin wij werken en voor onze samenleving.

Waar maak jij gebruik van in deze tijd?

Ik heb een opleidingsachtergrond in de organisatiepsychologie, aangevuld met opleidingen op het gebied van onder andere veranderkunde en (team)coaching. Mijn werkervaring is divers, ik heb gewerkt als leidinggevende, coach, trainer, ontwikkelaar, docent, innovator en projectleider. Bij adviesbureaus en in het (hoger) onderwijs. De rode draad is echter in iedere rol hetzelfde. Ik lever graag een bijdrage aan de ontwikkeling van mensen in relatie tot hun organisatie. Dit met als doel organisaties een stap verder te brengen, te komen tot vernieuwing waar dat nodig is. Ik geloof dat een goede match tussen mens en organisatie sterkt bijdraagt aan de impact die een organisatie heeft op haar omgeving en de maatschappij. Een organisatie is daarbij voor mij niet per definitie een gesloten systeem. Sterker nog, ik geloof in de kracht van samenwerking. Ieder vanuit zijn eigen kracht en expertise. We leven in een samenleving die dusdanig complex is, dat samenwerking noodzaak is, dus dan kunnen we dat maar beter goed doen! Zelf blijf ik me natuurlijk ook graag ontwikkelen. Zo volg ik op dit moment een opleiding tot “vitaloog”, waardoor ik vanuit zowel het perspectief van het individu, het team en de organisatie kan adviseren over vitaliteit. Juist in deze tijd van corona en de gevolgen die we straks daarvan ondervinden, een actueel thema. We moeten met elkaar de schouders er onder zetten en dat gaat alleen als je sterk en vitaal bent. Zowel als mens als bezien vanuit organisatieperspectief.

De wereld mooier maken

Waar loop jij warm voor?

Ik vind het prachtig als ik kan bijdragen aan vernieuwing, ontwikkeling en samenwerking tussen mensen en organisaties. Zodat we de wereld mooier maken. Om wat voorbeelden te geven: in onderwijs en opvang is al jaren de beweging gaande dat zij zich bezighouden met de ontwikkeling van Kindcentra. Daar is geen blauwdruk voor, het “ideale kindcentrum” bestaat niet. Scholen en opvang moeten samen een weg vinden in de vormgeving en uitvoering van een kindcentrum. Er moet worden nagedacht over vragen als: hoe willen we samenwerken? Welke vorm geven we die samenwerking? Hoe overbruggen we lastige cultuurverschillen? Hoe zorgen we voor synergie? Wat betekent de samenwerking voor ouders en kinderen? Hoe kunnen we zo leidinggeven, dat we komen tot leren en vernieuwen in een Kindcentrum?  Hoe maken we het haalbaar en betaalbaar? Vanuit Bureau Kikken hebben we een prachtig leerarrangement waarin we directeuren onderwijs en managers kinderopvang begeleiden bij het vraagstuk op welke manier en op welke wijze zij een kindcentrum willen vormgeven. Op basis van wat wij in de praktijk zien ontwikkelen we dit leerarrangement steeds door en bieden we maatwerk. Ik werk in diverse rollen: projectleider, ontwikkelaar, coach, trainer.

Wat is bijzonder in de aanpak van Bureau Kikken?

Bureau Kikken heeft geen standaard aanpak voor ontwikkelvraagstukken in organisaties. Dit komt omdat een standaard aanpak voor ontwikkelvraagstukken niet goed werkt. Wij merken dat wat in de ene organisatie goed werkt, dat niet betekent dat dat voor een andere organisatie ook werkt.
Onze kracht zit hem in het samenbrengen van de bovenstroom en de onderstroom in een organisatie. We zijn op beide aspecten goed thuis en geloven ook dat de verbinding tussen boven- en onderstroom in een organisatie essentieel is om wendbaar te blijven en te kunnen acteren bij veranderingen, zoals nu bij de coronacrisis. We laten ons daarbij graag leiden door de wetenschap, we werken “evidence informed”.  Ieder van ons weet dat hij of zij niet alles alleen kan. Daarom werken we altijd in duo’s. Of, als dat niet mogelijk is, doen we aan “schaduw coaching”. Zo houden we onze eigen zaag scherp. Uiteindelijk leiden deze aspecten tot een breed pakket aan dienstverlening. Om wat voorbeelden te noemen: in een organisatie waarbij onderlinge samenwerking tussen lijn en staf een groot probleem vormde, hebben we zogenaamde “Leerlabs” ingericht. In deze labs werkten zowel lijn als stafmensen samen aan de hand van een door ons aangereikte methodiek (design thinking) aan de oplossing van een organisatievraagstuk. Een ander voorbeeld: voor de inrichting en uitvoering van een intensief leiderschapstraject hebben we voor de inrichting daarvan gebruik gemaakt van een diversiteit aan leer- en ontwikkelmogelijkheden. Denk dan bijvoorbeeld aan masterclasses, training on the job (leerlab), challenge groups kriskras door organisaties heen, individuele coaching van deelnemers en (peer)feedback. Hierdoor kunnen we goed aansluiten bij de leerbehoefte van de deelnemers en hun organisaties. Bovendien kunnen we door onze manier van werken organisaties goed begeleiden bij het vraagstuk hoe ze kunnen bouwen aan een gezamenlijke cultuur, als zij hebben besloten samen te gaan (door een fusie of andere vorm van intensief samenwerken).
Soms bieden we een traject zelfs helemaal op maat voor een of twee personen aan. Dat kan, omdat we een dergelijk traject ook voor een deel online kunnen bieden, ondersteund met sterke (thuis)opdrachten die mensen zelf kunnen uitvoeren.

Hoe zou je later willen terug kijken op deze uitdagende tijd?

Bovenal hoop ik natuurlijk dat zo veel mogelijk mensen hun gezondheid behouden. En dat de recessie die ons nu  te wachten staat, niet zo diep is dat deze lijdt tot grote armoede. Maar los daarvan, hoop ik dat we over een aantal jaar kunnen zeggen dat deze tijd ons ook vernieuwing en heeft gebracht. En dat we er persoonlijk en als mensheid door zijn gegroeid. Want veel spannender dan dit, wordt het niet. We moeten innoveren, we moeten anders gaan denken en doen. Een mooie uitdaging. Voor ons allemaal!

Meer lezen over Dianne