Ken je elkaar van naam en groet je wanneer je elkaar tegen komt? Wissel je beleefdheden uit en ben je vooral vanuit je eigen perspectief aan het werk? Of deel je belangen en ben je samen aan het creëren?

Een gewetensvraag: welke positie neem jij in? En wat is je ambitie?

De onderbouwing van het antwoord op de vraag is zelden alleen rationeel. Ja, er worden strategische afwegingen gemaakt. Elke bestuurder of manager neemt in het samenwerkingsproces ook zijn waarden en normen en persoonlijke voorkeur mee. De keuze voor een samenwerkingspartner is zelden gebaseerd op alleen rationele afwegingen. ‘We hebben een klik!’ wordt er gezegd. En als die ‘klik’ er niet is? En de samenwerking wel belangrijk is voor de toekomst van de organisatie? Wat doe je dan om je samenwerkingsambitie waar te maken?

Wil jij ervaren en leren over wat jij kan doen? https://www.bureaukikken.nl/inspiratie/maak-het-verschil/