Misschien geloof je wel niet in de toegevoegde waarde van visie en vind je net als onze premier in 2013, dat ‘visie als een olifant is die het zicht belemmert’. Wij zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van visie. Voor ons is de richting, de koers van een organisatie of team een belangrijk stuurmiddel. Het geeft energie, versterkt de binding en de samenwerking, geeft ruimte voor medewerkers en helpt om de onzekerheid en de waan van alledag te lijf te gaan. Wanneer medewerkers in een organisatie werken in de geest van de visie, kun je organisatiestress snel de baas!

Onderstaand in woord en beeld onze vier ontwikkelingsstadia van visie.

Visie op papier

De visie staat op papier, maar over de inhoud verschillen de meningen. Hoe moet de koers worden uitgelegd? Soms zijn medewerkers letterlijk op zoek in een la naar een fancy visieboekje of verwijzen ze naar een plakkaat aan de muur. De visie is ‘van het hoofdkantoor’ of een ‘heidag van het MT’ en ze zijn het soms ook niet eens met de inhoud.

 

Visie gedeeld

De visie staat op papier en iedereen is het eens over wat het betekent in de praktijk. In taal en in gedrag is helder wat van elkaar wordt verwacht om de visie te realiseren. Er is vertrouwen in de koers en veel energie om samen te doen wat er moet gebeuren.

 

 

Visie geleefd

De gedeelde visie is zichtbaar in de organisatie: in alles. De visie wordt geleefd: in de structuur, processen, het beleid en alle andere afspraken. Als dit onze visie is, wat betekent dat dan voor bijvoorbeeld het gebouw of de wijze waarop we klanten ontvangen of voor de organisatiestructuur? Geleefde visie is ook zichtbaar in het gedrag van medewerkers, de leefwereld van de organisatie. Waar je ook komt of met wie je ook spreekt, de visie klinkt in alles door.

 

 

Handelen in de geest van de visie

Wanneer er gewerkt wordt in de geest van de visie, handelen medewerkers op basis van de visie, zonder dat dit expliciet is vastgelegd in beleid en regels. Elke nieuwe uitdaging lossen ze vanuit vakvrouwschap op in de geest van de visie. Ze verbinden hun handelen vanzelfsprekend met de visie. In gesprekken met collega’s vertellen ze over het waarom van hun keuzes. De visie is niet in beton gegoten, maar leeft en verandert.

 

 

Hoe kijk jij naar visie? Waar staat je organisatie in de vier ontwikkelingsstadia? In gesprek over hoe je visie naar een volgend ontwikkelingsstadium brengt? Graag!

Henriëtte Kikken