Het lijkt een open deur, want wat heeft ranja nou met visie te maken? Niets toch, hoor ik je denken. Ranja, je weet wel, aanmaaklimonade die als je er maar genoeg water bij doet, geen kleur en smaak meer heeft. Dan is visie niet inspirerend, geeft het geen fundamentele antwoorden en word je er al helemaal niet enthousiast van. Een stevige en solide visie is echter een belangrijk ankerpunt in je organisatie. Deze geeft namelijk houvast én ruimte. Professionals maken binnen de kaders van de visie eigen keuzes. Alle acties en gedrag spiegelen ze aan de visie. In de praktijk zien we soms het tegendeel: visie is ranja, met heel veel water.

Heilige huisjes

Soms ontstaat er ranja wanneer in een organisatie verschillende beelden zijn bij de toekomst: waar gaan we voor? Hoe positioneren we ons in de maatschappelijk context? Wat is ons beeld bij onze toekomst? Gaan we linksaf of rechtdoor? Er wordt gekozen voor de weg van de minste weerstand. Als we ons maar niet uitspreken is iedereen tevreden. Tegelijkertijd groeit in dergelijke organisaties vaak het verlangen om nog meer vast te leggen. ‘Ze willen duidelijkheid!’ Nog meer werkinstructies is een van de slechtste antwoorden. Wat je nodig hebt is een stevige en solide visie, die tot in de haarvaten van de organisatie wordt geleefd.

Op zoek naar wat ons bindt

Meestal gebeurt het van visie ranja maken onbedoeld, wanneer organisaties gaan samenwerken. In dergelijke situaties gaat men graag op zoek naar overeenkomsten. Wat zijn onze gezamenlijke waarden? Wat streven beide organisaties na? Waar is er synergie? Een gezamenlijke visie ontwikkelen is ook best een opgave. Wat daarbij helpt is de vraag: wat levert de samenwerking meer/anders op voor de ouders, kinderen, medewerkers, burgers (of anderen waar je het voor doet)? Dat is namelijk de belangrijkste vraag die je samen hebt te beantwoorden. Dan geeft visie echt richting en helpt het in de organisaties om de juiste keuzes te maken in de samenwerking.

Meer lezen over visie?