Met elkaar in gesprek bij het kampvuur

Met elkaar in gesprek bij het kampvuur

Kampvuurgesprek? Uuh… echt aan het kampvuur? Kampvuurgesprek? Echt aan het kampvuur? Ja. als het even kan, dan ook echt bij het vuur. In verschillende organisaties hebben we deze mogen faciliteren. In een kleine kring van 8, maar ook gesprekken met ruim 20 tot...